Đăng ký dùng thử 30 ngày

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ


Chào mừng bạn đến với HELO! 

Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng HELO và các sản phẩm, tính năng, ứng dụng, dịch vụ, công nghệ và phần mềm mà chúng tôi cung cấp (Sản phẩm của HELO)

1. Dịch vụ của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại cho các doanh nghiệp, nhóm kinh doanh và cá nhân kinh doanh thành công và phát triển ngày càng mạnh mẽ, sản phẩm của chúng tôi giúp các bạn thực hiện công việc của mình dễ dàng hơn, cụ thể:

Tương tác với khách hàng trên nhiều kênh:

Khi bạn sử dụng sản phẩm của HELO bạn có thể tạo ra sự kết nối liên tục. Bạn có thể tương tác với đối tác khách hàng mọi nơi, mọi lúc theo nhiều cách khác nhau. Việc sử dụng sản phẩm của HELO giúp bạn kết nối không giới hạn.

Kết nối doanh nghiệp của bạn với những người và tổ chức mà bạn quan tâm:

Chúng tôi giúp bạn tìm và kết nối với mọi người, các nhóm, doanh nghiệp, tổ chức và những đối tượng khác quan tâm tới bạn. Chúng tôi đưa cho bạn công cụ để bạn giao tiếp với khách hàng của bạn tốt hơn.

Giúp bạn gửi lời chào đến với mọi người nhanh hơn, thường xuyên hơn:

Thông qua kết nối của chúng tôi, bạn sẽ mở rộng mối quan hệ của mình, kết nối với mọi người nhanh hơn, thường xuyên hơn và hiệu quả hơn. Nhờ công cụ của chúng tôi bạn sẽ khai thác các công cụ xã hội, web phục vụ được nhiều người hơn.

Áp dụng công nghệ mới:

HELO sử dụng nền tảng công nghệ tiên tiến như: trí tuệ nhân tạo, hệ thống học máy hỗ trợ công việc kinh doanh của bạn hiệu quả hơn.

2. Chính sách dữ liệu của HELO và lựa chọn quyền riêng tư của bạn

HELO sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu mà doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp để tương tác và phát triển dịch vụ, tất cả thông tin chúng tôi thu thập sẽ được thông báo rõ ràng, chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin trên khi các bạn cho phép.

3. Cam kết của bạn với HELO và cộng đồng của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này cho bạn và người khác nhằm hỗ trợ tương tác của bạn và cộng đồng. Nhưng chúng tôi cũng cần sự cam kết của bạn với HELO và cộng đồng như sau:

3.1. Đối tượng sử dụng HELO

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh, do vậy để công việc kinh doanh hiệu quả và bảo mật bạn phải:

- Sử dụng tên của bạn, tổ chức mà bạn đang hoạt động.

- Cung cấp hồ sơ cá nhân, pháp nhân.

- Giao tài khoản cho người đủ thẩm quyền.

Bạn phải đủ những điều kiện sau:

- Bạn đủ năng lực hành vi theo quy định của pháp luật.

- Bạn không phạm pháp hoặc đang trong thời gian thi hành án.

3. 2. Các quyền bạn cấp cho chúng tôi

Chúng tôi cần bạn cấp một số quyền nhất định để cung cấp dịch vụ của mình: 

- Quyền tương tác và chia sẻ: Bạn cho phép chúng tôi tương tác với bạn, chia sẻ với bạn những thông tin, cũng như chia sẻ những thông tin của bạn cho người khác.

- Quyền sử dụng thông tin và hình ảnh mà bạn cung cấp: Bạn cho phép chúng tôi sử dụng tên, hình ảnh và sản phẩm dịch vụ của bạn.

- Quyền cập nhật account của bạn: Nếu bạn sử dụng tài khoản của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản nâng cấp, cập nhật và các tính năng bổ sung để cải tiến, nâng cao và phát triển thêm phần mềm đó.

4. Các quy định bổ sung

4. 1. Cập nhật điều khoản của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện các dịch vụ của mình và phát triển các tính năng mới để tạo ra sản phẩm tốt hơn cho bạn cũng như cộng đồng của chúng tôi. Do đó, thỉnh thoảng chúng tôi cần cập nhật các điều khoản này để phản ánh chính xác các dịch vụ và cách làm của mình. Trừ khi có quy định khác của pháp luật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi các điều khoản này và cho bạn cơ hội xem lại trước khi thay đổi có hiệu lực. Sau khi bất kỳ điều khoản cập nhật nào có hiệu lực, bạn sẽ bị ràng buộc theo các điều khoản này nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

4. 2. Tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản

Chúng tôi mong muốn phục vụ bạn tốt nhất theo đúng cam kết đã thỏa thuận trong thỏa thuận hợp tác. Nếu có bất kỳ điều gì bạn vi phạm thỏa thuận hoặc pháp luật thì chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp đối với tài khoản của bạn để bảo vệ cộng đồng và các dịch vụ của mình.

4. 3. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi nỗ lực cung cấp sản phẩm tốt nhất có thể và định ra các nguyên tắc rõ ràng cho tất cả những người sử dụng. Tuy nhiên, sản phẩm của chúng tôi được cung cấp "nguyên trạng" và chúng tôi không đảm bảo rằng sản phẩm luôn an toàn, bảo mật, không có lỗi hoặc sản phẩm sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc thiếu sót. Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi cũng TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý.

Chúng tôi không thể dự đoán thời điểm phát sinh sự cố về sản phẩm của mình. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi tối đa mà luật phát áp dụng cho phép. Đồng thời trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, hoặc về thiệt hại mang tính hệ quả, đặc biệt, gián tiếp, răn đe, trừng phạt hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ sự việc trên.

4. 4. Tranh chấp

Chúng tôi cố gắng đưa ra các quy tắc rõ ràng nhằm hạn chế hoặc hy vọng là tránh được tranh chấp giữa bạn và chúng tôi. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, bạn nên biết trước về nơi giải quyết và luật sẽ áp dụng.

4. 5. Các điều khoản và chính sách khác có thể áp dụng cho bạn

Điều khoản thương mại: Các điều khoản này sẽ áp dụng nếu bạn cũng truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào, bao gồm quảng cáo, vận hành ứng dụng

Chính sách thương mại: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng khi bạn bán sản phẩm và dịch vụ thông qua phần mềm của chúng tôi.

 

Ngày có hiệu lực: 13/5/2019