Đăng ký dùng thử 30 ngày

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 

HELO là một nền tảng trực tuyến do Công ty cổ phần đầu tư SUMA tạo ra giúp các cá nhân, tổ chức kinh doanh hiệu quả và thành công hơn.

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thông tin của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn sử dụng để phục vụ công việc kinh doanh.

Dịch vụ này dành cho các tổ chức, cá nhân sử dụng theo hướng dẫn của họ và được cung cấp cho bạn bởi công ty của bạn hoặc tổ chức khác đã cho phép bạn truy cập và sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ này tách biệt với các dịch vụ khác của mà chúng tôi liên kết như Facebook, Zalo, Google, các nhà mạng. Bạn sẽ phải tuân thủ các quy định khi sử dụng vào các dịch của các đơn vị cung cấp này.

Ngoài chính sách quyền riêng tư này, tổ chức của bạn có thể có những chính sách hoặc quy tắc ứng xử khác áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ của bạn.

I. Loại thông tin nào được thu thập?

Sau đây là những loại thông tin mà tổ chức của bạn sẽ thu thập khi bạn, đối tác của bạn hoặc những cá nhân, tổ chức khác truy cập vào dịch vụ:

- Thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên đầy đủ, địa chỉ email, facebook, zalo.

- Chức danh, thông tin về phòng ban và các thông tin khác liên quan đến công việc hoặc tổ chức của bạn.

-Tất cả thông tin liên lạc với những người dùng khác của dịch vụ.

- Thông tin liên lạc, phản hồi, đề xuất và ý kiến của người dùng được gửi cho tổ chức của bạn.

- Thông tin lập hóa đơn.

- Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn hoặc tổ chức của bạn liên hệ hay tương tác với nền tảng để được hỗ trợ về dịch vụ.

II. Cá nhân, tổ chức của bạn sử dụng thông tin?

Cá nhân, tổ chức của bạn sẽ chia sẻ thông tin thu thập được để với mục đích tương tác và hỗ trợ. Sau đây là các ví dụ về việc sử dụng:

- Liên lạc với người dùng và quản trị viên về việc sử dụng dịch vụ của họ.

- Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và tổ chức của bạn như một phần trong quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

- Phát triển công cụ, sản phẩm hoặc dịch vụ mới dành cho tổ chức của bạn.

- Liên kết hoạt động trên các thiết bị khác nhau do cùng một cá nhân vận hành nhằm cải thiện toàn bộ hoạt động của dịch vụ.

III. Tiết lộ thông tin

Tổ chức của bạn sẽ tiết lộ thông tin thu thập được theo các cách sau:

- Cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ cung cấp dịch vụ hoặc một phần của dịch vụ.

- Cho ứng dụng, trang web hoặc các dịch vụ khác của bên thứ ba mà bạn có thể kết nối thông qua dịch vụ.

- Chia sẻ thông tin hỗ trợ phát triển thương mại.

IV. Truy cập và sửa đổi thông tin của bạn

Bạn và tổ chức của mình có thể truy cập, sửa hoặc xóa thông tin bạn đã tải lên dịch vụ bằng cách sử dụng tài khoản mà bạn được cung cấp.

V. Nội dung và liên kết của bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến nội dung do bên thứ ba duy trì mà tổ chức của bạn không kiểm soát. Bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của từng trang web mà mình truy cập.

VI. Đóng tài khoản

Nếu muốn dừng sử dụng dịch vụ, bạn phải liên hệ với tổ chức của mình. Tương tự, nếu bạn ngừng làm việc hoặc cộng tác với tổ chức, tổ chức có thể tạm ngừng tài khoản của bạn và/hoặc xóa mọi thông tin liên kết với tài khoản.

Các tài khoản trước khi dừng sẽ phải tuân thủ thỏa thuận hợp tác và quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ thông táo cho bạn trước khi đóng tài khoản của bạn

VII. Thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này. Khi chúng tôi cập nhật, “Ngày có hiệu lực" bên dưới sẽ được sửa đổi và chính sách quyền riêng tư mới sẽ được đăng trực tuyến.

VIII. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư của HELO, vui lòng liên hệ với tổ chức thông qua quản trị viên của tổ chức.

Ngày có hiệu lực: 13/5/2019